Acentalarımız
ak yatirim

ak yatırım

ak yatırım
GÖNDER

Portföy Aracılığı Faaliyeti

Portföy aracılığı faaliyeti, işlem aracılığı faaliyetine ek olarak, yatırım kuruluşlarının müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerini karşı taraf olarak yerine getirmesi faaliyetini ifade eder.

Ak Yatırım yurt içinde aşağıda belirtilen sermaye piyasası araçları için Portföy Aracılığı hizmeti sunmaya yetkilidir.

 - Paylar (Hisse Senedi)

 - Diğer menkul kıymetler

 - Kaldıraçlı alım satım işlemleri

 - Paya dayalı türev araçlar

 - Pay endeksine dayalı türev araçlar

 - Diğer türev araçlar

ak