Acentalarımız
ak yatirim

ak yatırım

ak yatırım
GÖNDER

Halka Arza Aracılık Faaliyeti

Ak Yatırım, halka arza aracılık faaliyeti kapsamında “Aracılık Yüklenimi” ve “En İyi Gayret Aracılığı”  hizmetlerini sunmaktadır;

Aracılık Yüklenimi Hizmetleri:

- Bakiyeyi Yüklenim

- Tümünü Yüklenim

- Kısmen Bakiyeyi Yüklenim

- Kısmen Tümünü Yüklenim

Ak Yatırım, sermaye piyasası araçlarının halka arzedilmesi ile ilgili olarak,

- İhraççı ve/veya halka arz edenler ile birlikte ihraç fiyatı, miktarı ile halka arz sürecinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması,

- İzahnamenin onayı için sunulacak diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Kurul’a başvuruda bulunulması,

- Konsorsiyum oluşturulması,

- Talep toplanması,

- Halka arzedilecek sermaye piyasası araçlarının satışına yönelik olarak yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar düzenlenmesi ve satışın organize edilmesi,

gibi kurumsal finansman faaliyetlerinin yürütülmesi ve benzeri faaliyetler ile aracılık sözleşmesinde belirlenen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi konularında hizmet vermektedir.

ak