Acentalarımız
ak yatirim

ak yatırım

ak yatırım
GÖNDER

Kurumsal Aracılık

Sermaye Artışı İşlemleri

Bedelli, bedelsiz sermaye artışı veya azalışı yapacak İhraçcı Şirketlerin çözüm ortağı olarak sermaye artış işlemlerine aracılık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Temettü Ödemesi

Temettü ödemesi yapacak İhraçcı Şirketlerin ortaklarına yapılacak temettü ödeme işlemlerine aracılık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

MKK Temsilciliği

Payları ya da ihraç ettiği borçlanma araçları kayden izlenen İhraçcı Şirketlere, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yürütülen işlemleri için “Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi” kapsamında hizmet sunulmaktadır. Halihazırda 40 civarında Pay Senedi ve Borçlanma Aracı İhraçcısı Şirkete aktif olarak hizmet vermekteyiz.

Toptan Satışlar Pazarı

Önceden alıcıları belli olan veya olmayan belirli miktarın üzerindeki pay senedi işlemlerinin Borsa'da Toptan Satışlar Pazarı’nda alım satımına aracılık ve danışmanlık hizmet verilmektedir.

Saklama Hizmeti

Kayden izlenmekte olan Sermaye Piyasası araçlarının müşteri nam ve hesabına uygun komisyon oranlarıyla saklanmasına aracılık hizmeti verilmektedir.

Ödünç Menkul Kıymet Hizmetleri

Takasbank tarafından saptanan ve SPK’nun onayladığı tür ve miktarda teminat almak suretiyle, belirli bir dönem için Pay Senedi ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi ödünç almak isteyen veya duran portföylerine nema sağlamak amacıyla pay senedi ödünç vermek ve vade sonunda pay senetlerini mislen geri almak isteyen kurumsal müşterilere Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası'nda aracılık hizmeti verilmektedir.

Borsa'da Dolaşımda Olmayan Payların Dolaşıma Sokulması

Payları Borsada işlem gören (GİP'te işlem görenler hariç) ortaklıkların, Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen paylarının MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde ortak tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) üyesi aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılacak talep üzerine Kurul kayıt ücretinin Kurul'ca belirlenecek hesaba yatırılmasından sonra Borsa'da satışı mümkündür. Payları Kurul kaydında olan Borsa şirketlerinin Borsa'da dolaşımda olmayan paylarının (halka kapalı statüde) dolaşıma sokulmasına (halka açık statüye dönüştürülmesi) ilişkin aracılık işlemleri.

Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede İşlemleri

Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören Aracı Kuruluş Varantları, Borsa Yatırım Fonları ile her 3 ayda bir yapılan değerlendirme sonucunda halka açık piyasa değerinin ardarda iki kez 10 milyon TL'nin altında kaldığı belirlenen Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları zorunlu olarak "Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi" ile işlem görür. Şirketimiz tarafından bu kapsama giren İhraçcı Şirketlere aracılık hizmeti verilmektedir.

Rüçhan Hakkı Birincil Piyasa İşlemleri

Kullanılmayan rüçhan hakları sonrası kalan paylar ile ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması sonucunda artırılan sermayeyi temsil eden payların birincil piyasada satışına tarafımızca aracılık hizmeti verilmektedir.

Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanması Çağrı İşlemleri

Halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak zorunlu veya isteğe bağlı çağrıya ilişkin SPK mevzuatının ilke ve esaslar çerçevesinde ortaklığın diğer grup veya gruplarına dahil tüm pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde çağrıda bulunma yükümlülüklerine aracılık hizmeti vermekteyiz.

ak