Acentalarımız
ak yatirim

ak yatırım

ak yatırım
GÖNDER

Pay Endeksine Dayalı Türev Araçlar

Paya dayalı türev araç işlemlerinde Ak Yatırım tarafları bir araya getirebilmekte, herhangi bir müşterinin ihtiyacına cevap verecek karşı tarafı bularak işlemlere aracılık edebilmekte, bir müşteri ile karşılıklı olarak kendi portföylerine işlem yapabilmekte ya da portföyünde alıp sattığı işlemleri başka bir müşteriye/tarafa devretmek amacı ile ters pozisyon işlem yapabilmektedir
ak