Acentalarımız
ak yatirim

ak yatırım

ak yatırım
GÖNDER

Kredi ya da ödünç verilmesi

KMK (KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ)

Kredili Menkul Kıymet kredisi, müşterinin hisse senedi alımından kaynaklanan borçları için kullandırılan kredidir. Kredi kullandırımı müşteri ile Ak Yatırım  arasında imzalanan Kredili Menkul Kıymet işlemleri çerçeve sözleşmesi ile ilgili SPK mevzuatı kapsamında yapılmaktadır.

Kredili Menkul Kıymet İşlemleri, imzalanan sözleşme sonrasında Ak Yatırım’ın müşteri adına kredi hesabı açması ile başlar. Açılan kredili menkul kıymet hesabı ile sözleşme üzerinde belirtilen hususlar dahilinde müşterilerimize kredili hisse senedi alım imkanı tanınır.

İşbu sözleşme ile düzenlenmiş işlemlere konu olacak menkul kıymetler; Borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören menkul kıymetler ile ilgili Borsa'nın yetkili organları tarafından önceden belirlenmiş şartlar çerçevesinde Kredili ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listesi'ne alınarak duyurulan ve AK YATIRIM tarafından kabulü uygun görülen menkul kıymetlerdir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaya aldığı A, B , C ve D sınıflandırması kapsamında C ve D listelerinde yer alan paylar, hangi pazarda - piyasada işlem gördüğüne bakılmaksızın kredili işleme ve açığa satış işlemine konu olamamaktadır.

Kredili Menkul Kıymet kredisi kullanılabilmesi için öncelikle herhangi bir Ak Yatırım veya Akbank şubesine başvurularak kredili menkul kıymet çerçeve sözleşmesi imzalanmalıdır. Kredili işlemler, alt limit 10.000 TL olmak üzere çerçeve sözleşmesinde belirlenen limit dahilinde yapılmaktadır.

Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi, Damga Vergisi Kanunu'na göre Damga Vergisi'ne tabidir.

Kredi kullandırımlarında; talep edilen kredi tutarı kadar değerlendirilmiş varlık (hisse senedi, nakit, B likit fon,.. vb) teminata alınır. Başlangıç özkaynak oranının, SPK’nın ilgili mevzuatında belirtilen hesaplama yöntemine göre %50  olması koşulu bulunmaktadır.

Portföyündeki hisse senetlerinin değerinin yükselmesi veya ilave özkaynak yatırılması halinde kredi kullanma olanağı kredi limitine kadar artacak, düşmesi halinde ise asgari %35 Özkaynak Oranının korunması kaydıyla kredi devam ettirilebilecektir. Özkaynak oranının %35’in altına inmesi durumunda; başlangıç özkaynak oranı olan %50’ye çekilmesi için ilave teminat yatırılması ya da satış yapılması talep edilecektir.

Kredi limiti artırılmak istendiğinde şubeye gidilerek ek sözleşme imzalanmalıdır.

Bedelli sermaye artırımları için hisse senedi alım kredisi kullandırılmamaktadır.

SPK tarafından ilan edilen A-B-C-D düzenlemesi olarak bilinen senet grupları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Kredili hisse senedi işlemleri hakkında BİST üzerinden bilgi edinmek için tıklayınız.

ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Ödünç İşlemleri, hisse senedi ödünç almak isteyen yatırımcılarla, portföylerine ek gelir sağlamak amacıyla hisse senedi ödünç vermek isteyen yatırımcıların karşılaşmasıdır.

Borsada fiyatlar düşerken ödünç alınan paylar borsada satılıp gelir elde edilebilmekte ve açığa satışa ilişkin takas yükümlülükleri yerine getirilebilmektedir. Ayrıca, yatırımcılar ödünç vererek kazandıkları ödünç komisyon geliri ile portföylerine ilave getiri sağlamaktadırlar.

Ödünç İşlemleri, Ödünç Pay Piyasası’nda yapılabildiği gibi Ak Yatırım’ın kendi müşterileri arasında da yapılabilmektedir.

Ödünç işleminin yapılabilmesi için öncelikle Ödünç Alma – Verme İşlemleri  Çerçeve Sözleşmesi’nin imzalanması gerekmektedir.

Ödünç vermek isteyen müşteriler için herhangi bir limit söz konusu değildir. Ödünç almak isteyen müşteriler için limit tanımlanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu limit üzerinden  Damga Vergisi Kanunu'na göre Damga Vergisi ödenmelidir.

Ödünç işlemlerinde kullanılan ödünç tutarının %120 ‘si kadar değerlendirilmiş varlık (hisse senedi, nakit, B likit fon,.. vb) teminata alınır. Ödünç işlemlerine  teminat olarak kabul edilecek menkul kıymetler; Borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören menkul kıymetler ve ilgili Borsa'nın yetkili organları tarafından önceden belirlenmiş şartlar ile AK YATIRIM tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde kabulü uygun görülen menkul kıymetlerdir.

Detaylı bilgi almak için size en yakın Akbank ve Ak Yatırım şubelerine ulaşabilirsiniz.

Tıklayın Sizi Arayalım.

ÖdünçPay piyasası hakkında BİST üzerinden bilgi edinmek için tıklayınız.

ak