Acentalarımız
ak yatirim

ak yatırım

ak yatırım
GÖNDER

Borçlanma Araçları

Ak Yatırım’da açılan yatırım hesaplarınız ile devlet ve özel sektör tahvil/bono işlemi yapabilir, hesabınızda bulunan nakdi repo/ters repo ile değerlendirebilirsiniz

Bono ve Tahviller

Bono ve tahviller, kamunun orta ve uzun vadeli fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetleridir. Hazine bonosu 1 yıldan kısa, Devlet Tahvili 1 yıldan uzun olan borçlanma senetleridir. Bono ve tahviller vade sonuna kadar elde tutulduğu takdirde sabit bir getiri sağladıkları gibi ikinci el piyasada vadeden önce de alınıp satılabilirler.

Özel sektör tahvilleri ise, özel sektör kuruluşlarının orta ve uzun vadeli fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetleridir. Tahsisli satış yöntemi ile ihraç edilen özel sektör tahvillerine sadece nitelikli yatırımcılar (*) iştirak edebilirler. Bu kural ikinci el piyasası için de geçerlidir.

(*) Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para veya sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri, ifade eder."

Repo

Repo, tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir aracı kuruluşa sabit bir getiri karşılığı vermesi ve teminat olarak menkul kıymet alması işlemidir. Aracı kuruluş menkul kıymeti geri alma taahhüdü ile satar. Repoya konu menkul kıymetler SPK mevzuatıyla belirlenmiş borçlanma araçlarıdır. Ak Yatırım'da saat 15:15 itibariyle 1.000 TL ve üzeri bakiyesi olan hesaplar müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe otomatik olarak gecelik repoda değerlendirilir.

Bireysel müşterilerimize ait Repo/Ters Repo emirleri ve bireysel/kurumsal müşterilerimizin Borçlanma Araçları Piyasası kesin alım-satım emirleri herhangi bir elektronik kanaldan alınmamaktadır. İşlemler, müşterilerimiz adına yetkili yatırım danışmanları aracılığı ile yapılmaktadır. Yalnızca Portföy Yönetim Şirketleri ve kurumsal müşterilerimize ait kesin alım-satım ve ters repo emirleri elektronik ortamda piyasaya iletilebilmektedir.

ak