Kurumunuzun sunduğu hizmet ve ürünler ile ilgili beyan ettiğim e-posta ve telefon numarası aracılığıyla izinli iletişim ve kişisel verilerin korunması kanunları kapsamında benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntem ve sebepleri, aktarım yapılan alıcı grupları ve bu kanun kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili tarafıma Şirketiniz tarafından yapılan bilgilendirmeyi okudum. Kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.
Click here for further information about The Law On The Protection of Data. Check the box, in case you read and accept the data protection policy.


Borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetleriyle ilgili uyuşmazlıkların çözümünde; başvurunuza ilişkin kurumumuzca verilen cevap ve bilgilendirmeler sonucu, halen uyuşmazlığınızın kısmen ve/veya tamamen giderilemediğini düşünüyorsanız; cevabımızın tarafınıza tebliğ edildiği tarihi izleyen altmış (60) gün içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formu Birliğin www.tspb.org.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.