Hesap Aç

* Piyasa Tercihi
  • * Piyasa Tercihi
  • Yurtiçi Piyasalar
  • Uluslararası Piyasalar
  • Forex Piyasaları
  • Hepsi

Formun gönderilebilmesi için bilgilendirme metninin okunması gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Ak Yatırım” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Veri Sorumlusu sıfatını haiz Ak Yatırım olarak müşterilerimize / potansiyel müşterilerimize / üçüncü kişilere ait kişisel verileri, kendilerinden ve/veya yetkililerinden (Örn. vekil, temsilci, veli) her türlü yazılı, sözlü ve görsel formatta elektronik ve fiziki yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla kanallarımız (Genel Müdürlük, şubeler, web siteleri, telefon kanalı, sosyal medya kanalları), iştiraki olduğumuz ve emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten Akbank T.A.Ş. (“Akbank”) ve destek hizmeti aldığımız veya iş ortaklığımız bulunan diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile toplamaktayız.