Acentalarımız
ak yatirim

ak yatırım

ak yatırım
GÖNDER

Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması

Ak Yatırım geniş yetkili kurum olarak;

- Sermaye piyasası araçlarının halka arzedilmesi planlanan ihraççı ile ilgili olarak mali ve ekonomik analiz ile pazar araştırmaları yapmakta,

- İlgili şirketin mali tablolarının sermaye piyasası mevzuatına uygunluğunu sağlamakta,

- İlgili mevzuat çerçevesinde gerekli esas sözleşme değişiklikleri yapmakta,

- Kamuoyuna açıklanacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır.

ak